Lees hier hoe de overheid, in samenwerking met partners zoals Smartschool, Microsoft, Google scholen ondersteunt in afstandsonderwijs. Deze vormen van afstandsonderwijs vervangen een schooldag niet door een hele dag onderwijs via digitale weg. De digitale platformen schakel je in om niet-nieuwe taken en leerstof uit te wisselen en dit eventueel aan te vullen met leeractiviteiten van op afstand. Hou rekening met je doelgroepen: Je bent als school het best geplaatst om in te schatten wat haalbare inspanningen zijn voor je leerlingen.

Communicatie met leerlingen en ouders

 • Hoe u afstandsleren wil inzetten om alternatieve vormen van leren te organiseren
 • Wat haalbaar is
 • Wat de verwachtingen zijn

Communiceren kan via e-mail of via je digitale leerplatform (Smartschool,..).

Leg duidelijk uit:

 • Wat het plan is
 • Wanneer alles gepland wordt
 • Hoe ouders hierin kunnen ondersteunen
 • Wat van hen verwacht wordt

Afstandsonderwijs: digitale leerplatformen en leermiddelen

Je kan gebruik maken van digitale leerplatformen en leermiddelen om opdrachten over gekende leerstof aan uw leerlingen te sturen zoals:

 • Vervangopdrachten
 • Werkblaadjes
 • Oefeningen

Voorzie hiervoor passend leermateriaal voor leerlingen in de vorm van cursusmateriaal, video, online leerpaden, kennisclips,…  Vul deze aan met vragen/oefeningen die leerlingen zouden moeten kunnen oplossen na het doornemen van het materiaal, eventueel gecombineerd met standaardoplossingen die bijvoorbeeld na een week beschikbaar gesteld worden.

Waar vind je eenvoudig en snel digitale content ?

 • Maak gebruik van de instrumenten waarover je al beschikt (Bingel, Kweetet, Scoodle,…).
 • Op Klascement – Wat te doen nu de lessen niet doorgaan? vind je inspiratie en concreet materiaal dat je onmiddellijk kan inzetten.
 • Gratis oefeningen voor de meeste vakken en leergebieden kan je vinden op de website Oefen.be.
 • Het Archief voor Onderwijs is een beeldbank voor onderwijs die leerkrachten een waaier aan audiovisueel materiaal aanbiedt van de openbare omroep, de regionale omroepen en diverse cultuur- en erfgoedinstellingen. Vanaf 16 maart zal het Archief voor Onderwijs een procedure klaar hebben voor scholen uit het secundair onderwijs om materialen uit het platform ook voor leerlingen ter beschikking te stellen.
 • Met uitgeverijen wordt momenteel bekeken hoe ze hun digitaal materiaal tot aan de paasvakantie integraal open kunnen stellen voor leerlingen en leraren. Volg het laatste nieuws op KlasCement.
 • Zet Powerpoint presentaties en Word-documenten in die je in de normale lessen gebruikt.

Tips voor lesgeven via een leerplatform en digitale leermiddelen

 • Geef duidelijke instructies over:
  • Wat leerlingen precies moeten doen
  • Waarom ze dit moeten doen
  • Hoe ze dit moeten doen
  • Hoe ouders kunnen begeleiden.

Het kan handig zijn om extra handleidingen te voorzien voor ouders, zeker wanneer het om jongere kinderen gaat.

 • Zorg ook inhoudelijk voor een grondige introductie of geef een deel van je les in een videofragment.  Dit kan via een audio- of schermopname. In de applicatie PowerPoint zit een ingebouwde opnamefunctie.  Beperk je tot de essentie van de les om lange videofragmenten te vermijden.  Geef bij je lesopname ook gerichte kijkinstructie voor je leerlingen. Ben je op zoek naar alternatieven of gebruik je geen PowerPoint?
  • Gebruik de opnamefunctie van je laptop of je gsm om een kort fragment op te nemen.
  • Gebruik de gratis versie van Screencast-o-matic als app om een fragment op te nemen.
 • Verzamel vragen van leerlingen bij het leermateriaal via je elektronische leeromgeving, e-mail, Padlet,…  en beantwoord deze vragen binnen een afgesproken termijn. Antwoorden kan op de leeromgeving, in de vorm van een tekst, een kennisclip, een streamingsmoment,…
 • Houd de activiteiten van leerlingen bij op het leerplatform of de digitale leermiddelen. Maak contact met studenten (en ouders) die moeite hebben om te beginnen of vastlopen. Voorzie eventueel een elektronisch contactmoment (chat, telefoon,..) waar leerlingen iemand kunnen bereiken als ze problemen hebben.

Lesgeven in een virtueel klaslokaal

Je kan op verschillende manieren proberen de lessen over niet-nieuwe leerstof toch door laten gaan van op afstand. Verschillende partners leveren extra inspanningen om in deze uitzonderlijke omstandigheden het leerproces van onze kinderen en jongeren te helpen garanderen:

Smartschool

 • Wie Smartschool gebruikt op school, kan gebruik maken van hun oplossing voor afstandsleren. In de rubriek “Mijn vakken” zal u, eens de nieuwe oplossing beschikbaar is, een nieuwe knop zien, nl. “Smartschool Live”. Deze knop komt in elk vak.
 • Wanneer gebruik gemaakt wordt van Smartschool Live, krijgt de leraar de rol van presentator in een video chatroom. Alle leerlingen uit de klas zullen de les live kunnen volgen. Mogelijkheden:
  • Leerlingen kunnen de leraar zien (webcam) en horen (microfoon). Omgekeerd is dit niet zo (leraar kan de leerlingen niet zien of horen)
  • Het scherm van de leraar kan worden gedeeld: leerlingen ziet wat de leraar doet (bv een toepassing gebruiken, een website bekijken,…)
  • Leerlingen en leraar kunnen met elkaar chatten en de leerlingen kunnen onderling chatten.
 • Deze functionaliteit van Smartschool zal beschikbaar zijn via browser. Ook via de Smartschool App voor iOS en Android zal dit binnenkort, na een update, beschikbaar zijn. Smartschool ondersteunt scholen in deze moeilijke periode door de bandbreedte aan te bieden, en geen kosten aan te rekenen. Meer informatie vindt u via de website van Smartschool.

Microsoft

 • Microsoft biedt een volledig gratis cloud based oplossing aan. Elke school kan gebruik maken van een virtuele ruimte op maat van de school.
 • Microsoft Teams biedt de mogelijkheid om afstandsonderwijs mogelijk te maken. De leraar kan makkelijk een digitale klas opzetten.
 • Microsoft maakte een spoedprocedure voor het aanvragen van accounts. Hierdoor kan je als school heel snel accounts voor je leerlingen aanvragen. Dit gebeurt via ‘tenants’. Elk tenant kan maximaal 5.000 accounts krijgen en 5000 leraar accounts krijgen.  Een tenant is een virtuele ruimte op maat van de school. Wanneer een school gebruikmaakt van een cloudservice van Microsoft, zoals bijvoorbeeld Office 365, wordt in het datacenter een ruimte gereserveerd. Deze ruimte wordt de tenant genoemd. In deze ruimte worden de online diensten beschikbaar gemaakt.
 • Het product dat Microsoft aanbiedt is de A1 licentie. Deze is gratis en volledig cloud based.
 • Meer informatie nodig?

Google

 • Google biedt het platform Google Edu aan. Dit platform, inclusief Google Classroom, is gratis. Om afstandsonderwijs mogelijk te maken, bieden ze Google Hangouts Meet aan. Hierbij kunnen leerlingen en leraar elkaar zien en horen. Hangouts is een vrij open platform:  iedereen kan met eender welk mailadres verbinding maken met Hangouts Meet om via afstand les te krijgen (of deel te nemen aan een “vergadering”).
 • Je kan als school gratis een G Suite voor educatie activeren bij Google. Dit biedt je de mogelijkheid om gebruikersaccounts voor leerlingen en leerkrachten te activeren. Deze accounts worden ook gekoppeld aan het domein van de school (@domeinschool.be) en biedt de school de nodige digitale instrumenten voor afstandsonderwijs. Er is een versnelde procedure voor het aanvragen van G-suite accounts naar aanleiding van de coronacrisis.

Hier vind je meer informatie

Tips voor het lesgeven in het virtuele klaslokaal

 • Vraag leerlingen om hun microfoons uit te schakelen als ze niet gebruikt worden.
 • Presenteer aan de hand van je Powerpoint of andere presentatie (die je deelt met de leerlingen)
 • Via digitale tools zoals MentimeterKahoot of Socrative kan je interactie creëren met de studenten op afstand. Geef ook opdrachten waar leerlingen actief aan moeten deelnemen.
 • Gebruik een bijhorend, actief chat-kanaal zodat studenten vragen kunnen blijven stellen.
 • Voorzie een samenvattende tekst of video voor de leerlingen die niet aanwezig konden zijn.

Welke infrastructuur kan je gebruiken?

 • In de mate van het mogelijke zetten de leerlingen hun thuisinfrastructuur in.
 • Stel eventueel mobiele technologie (laptops) van de school ter beschikking van leerlingen die daar niet over beschikken (via een formeel uitleensysteem).
 • Waak erover dat leerlingen die thuis geen ICT-infrastructuur hebben niet uitgesloten worden uit het onderwijsleerproces.

Bronnen

 • Richtlijnen van UGent over alternatieve onderwijsmethoden in het kader van de sluiting van de Universiteit omwille van Covid19
 • Deense richtlijnen over afstandsonderwijs in het kader van de sluiting van de Universiteit omwille van Covid19
 • Aangeleverde informatie van Smartschool, Google en Microsoft

Bron

Ontdek onze andere nieuwsberichten.